chothueamthanh.com

Công ty Thiết Bị sự kiện Hoàng Sa Việt - Chi nhánh 4 là đơn vị cung cấp các giải pháp sự kiện trọn gói. Trong đó có dịch vụ cho thuê bàn ghế sự kiện chất lượng cao. Cho thuê bàn ghế phục vụ sự kiện các loại như:

  • Cho thuê bàn đại biểu chữ nhật
  • Cho thuê ghế đại biểu khăn & nơ
  • Cho thuê thuê đại biểu VIP
  • Cho thuê bàn ghế sofa
  • Cho thuê bộ bàn ăn tiệc
  • Cho thuê ghế Banquet
  • Cho thuê ghế nhựa, ghế inoc các loại
  • Cho thuê bàn ghế cocktail

✅BẢNG GIÁ CHO THUÊ BÀN CHỮ NHẬT

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Bàn chữ nhật 0.5m x 1m (50) + khăn (30) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 90,000 VNĐ/ Cái
2 Bàn chữ nhật 0.5m x 1.5m (55) + khăn (30) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 95,000 VNĐ/ Cái
3 Bàn chữ nhật 0.5m x 2m (60) + khăn (35) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 110,000 VNĐ/ Cái
4 Bàn chữ nhật 0.6m x 1m (50) + khăn (30) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 90,000 VNĐ/ Cái
5 Bàn chữ nhật 0.6m x 1.2m (55) + khăn (30) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 95,000 VNĐ/ Cái
6 Bàn chữ nhật 0.6m x 1.5m (60) + khăn (30) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 12k) 100,000 VNĐ/ Cái
7 Bàn chữ nhật 0.8m x 1.5m (80) + khăn (40) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 28k) 135,000 VNĐ/ Cái
8 Bàn chữ nhật " rộng 1m x chiều dài " (m tới) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10m thì tăng giá lên thêm 20k) 125,000 VNĐ/ Cái
9 Bàn vuông 0.8m x 0.8m mặt trắng (80) + khăn (40) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 25k) 135,000 VNĐ/ Cái
10 Bàn làm việc văn phòng 0.5m x 1m (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 50k) 225,000 VNĐ/ Cái
11 Bàn họp 1m x 2m (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 100k) 450,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ CHO THUÊ BÀN GHẾ SOFA

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Bàn sofa mặt kính (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 50k) 500,000 VNĐ/ Cái
2 Ghế sofa đơn đơn(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 100k) 450,000 VNĐ/ Cái
3 Ghế sofa dài (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 2 cái thì tăng giá lên thêm 100k) 1010,000 VNĐ/ Cái
4 Bộ Bàn ghế sofa mây/ nệm 2250,000 VNĐ/ Cái
5 Bộ Bàn ghế sofa châu âu 2800 VNĐ/ Cái
6 Ghế sofa đơn (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 100k) 550,000 VNĐ/ Cái
7 Ghế sofa dài (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 2 cái thì tăng giá lên thêm 100k) 1150,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ CHO GHẾ BANQUET

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Ghế banquet (lưng tròn) không áo (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 63 cái thì tăng giá lên thêm 1k) 20,000 VNĐ/ Cái
2 Ghế banquet (lưng tròn) + áo thường + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 37 cái thì tăng giá lên thêm 1k) 30,000 VNĐ/ Cái
3 Ghế banquet (lưng tròn) + áo VIP + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 29 cái thì tăng giá lên thêm 2k) 40,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ BÀN TRÒN

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Bàn tròn 1.2m (50) + khăn rem tới chân (30) + khăn phủ mặt (10) + line ngang (10) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 25k) 115,000 VNĐ/ Cái
2 Bàn tròn 1.4m (70) + khăn rem tới chân (40) + khăn phủ mặt (15) + line ngang (10) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 35k) 150,000 VNĐ/ Cái
3 Bàn tròn 1.5m (120) + khăn rem tới chân (50) + khăn phủ mặt (25) + line ngang (10) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 50k) 230,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ BỘ BÀN GHẾ TIỆC

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Bộ bàn tiệc tròn (bao gồm 1 bàn +10 ghế) có khăn rem, phủ 1 mặt, ghế áo nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 bộ thì tăng giá lên thêm 50k) 340,000 VNĐ/ Cái
2 Bộ bàn tiệc tròn (bao gồm 1 bàn +10 ghế) có khăn rem, phủ 1 mặt, ghế áo nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới bộ thì tăng giá lên thêm 50k) 470,000 VNĐ/ Cái
3 Bộ bàn ghế nhựa lưng tựa (1 bàn bao gồm khăn rem, phủ 1 mặt + 10 ghế) nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 bộ thì tăng giá lên thêm 10k) 215,000 VNĐ/ Cái
4 Bộ bàn ghế inox (1 bàn có khăn rem + 10 ghế) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 bộ thì tăng giá lên thêm 10k) 180,000 VNĐ/ Cái
5 Bàn bar chân inox cao 1.1m đk 0.6m mặt kính (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 30k) 170,000 VNĐ/ Cái
6 Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn 2 lớp + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 30k) 200,000 VNĐ/ Cái
7 Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn bo tới chân + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 30k) 180,000 VNĐ/ Cái
8 Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn bo tới chân 2 lớp + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 30k) 215,000 VNĐ/ Cái
9 Bàn bar có led (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 50k) 730,000 VNĐ/ Cái
10 Ghế tiffany bạc - vàng (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 20k) 100,000 VNĐ/ Cái
11 Ghế tiffany bạc - vàng có nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 20k) 135,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ GHẾ

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Ghế lưng vuông không áo (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 35 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 35,000 VNĐ/ Cái
2 Ghế lưng vuông + áo trắng (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 35 cái thì tăng giá lên thêm 23k) 37,000 VNĐ/ Cái
3 Ghế lưng vuông + áo trắng + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 30 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 40,000 VNĐ/ Cái
4 Ghế nhựa trắng có tựa (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 100 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 12,000 VNĐ/ Cái
5 Ghế nhựa trẻ em không tựa (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 100 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 6,000 VNĐ/ Cái
6 Ghế nhựa trẻ em có tựa (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 75 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 8,000 VNĐ/ Cái
7 Ghế inox không tựa (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 75 cái thì tăng giá lên thêm 3k) 8,000 VNĐ/ Cái
8 Bàn nhựa lùn trẻ em (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10m thì tăng giá lên thêm 20k) 40,000 VNĐ/ Cái
9 Bàn vuông 0.8m x 0.8m mặt trắng (80) + khăn (40) (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 50k) 170,000 VNĐ/ Cái
10 Ghế Xuân Hòa (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 40 cái thì tăng giá lên thêm 8k) 28,000 VNĐ/ Cái
11 Ghế công viên 560,000 VNĐ/ Cái
12 Ghế gỗ ngoài trời (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 15 cái thì tăng giá lên thêm 15k) 80,000 VNĐ/ Cái
13 Ghế bar mica trắng/ đỏ đen (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 10k) 100,000 VNĐ/ Cái
14 Ghế bar nệm trắng hở lưng (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 20k) 150,000 VNĐ/ Cái
15 Quầy bar đèn led (dài 1.2m, cao 1.2m, ngang 50) 1700,000 VNĐ/ Cái

✅BẢNG GIÁ BÀN CAO 0.75M MẶT 0.6M

STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
1 Bàn tròn đk 0.6m cao 0.75m không khăn (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 32k) 170,000 VNĐ/ Cái
2 Bàn tròn đk 0.6m cao 0.75m + khăn tới chân + nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 32k) 190,000 VNĐ/ Cái
3 Bàn tròn đk 0.80m cao 0.75m + khăn tới chân+nơ (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 32k) 225,000 VNĐ/ Cái
4 Bàn 0.75m x 1.2m mặt trắng bóng (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 32k) 280,000 VNĐ/ Cái
5 Ghế gỗ uốn (nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 20 cái thì tăng giá lên thêm 15k) 300,000 VNĐ/ Cái

0931817379 0931437379